ค่าขนส่ง

วิธีคิดค่าขนส่งของเราคือคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ไม่มีการบวกกำไรในส่วนนี้ ค่าขนส่งสินค้าทั้งหมดประกอบด้วย ค่าขนส่งในจีน ค่าขนส่งจากจีนมาไทย และค่าขนส่งในไทย และในบางกรณีอาจมีค่ากล่องพัสดุและค่าแพ็คสินค้าใหม่ด้วย

ค่าขนส่งในจีน

เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายพร้อมกับราคาสินค้า เพื่อให้ร้านค้าจัดส่งสินค้าถึงตัวแทนรับสินค้าของเราที่เมืองกวางเจาก่อน ค่าขนส่งในจีนสำหรับสินค้าทั่วไปจะเริ่มต้นที่ประมาณ 8-15 หยวน สำหรับน้ำหนัก 1 กิโลกรัมแรก หากสินค้ามีน้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัมส่วนใหญ่ร้านค้าจะคิดเพิ่มกิโลกรัมละ 2-5  หยวน ดังนั้น การสั่งซื้อสินค้าหลาย ๆ อย่างจากร้านค้าเดียวกันจะเสียค่าขนส่งในจีนถูกกว่าการสั่งซื้อสินค้าอย่างละนิดอย่างละหน่อยจากหลาย ๆ ร้าน

ค่าขนส่งจากจีนมาไทย

การส่งสินค้าจากจีนมาไทยที่เราจัดส่งเป็นปกติมีอยู่ 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ 1) ส่งผ่านตัวแทนจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือชิปปิ้ง และ 2) ส่งพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ

(1) ค่าขนส่งผ่านตัวแทนจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ชิปปิ้ง)

เหมาะสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อเป็นล็อต มีน้ำหนักตั้งแต่ 5 กิโลกรัมขึ้นไป หรือสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้มีความต้องการใช้เร่งด่วน สามารถรอการรวมสินค้ากับผู้ซื้ออื่น ๆ ได้ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าการส่งแบบไปรษณีย์ ระยะเวลาในการจัดส่งตั้งแต่ออกจากโกดังที่กวางเจาจนถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 5 – 7 วัน หากรวมระยะเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับของก็ประมาณ 15 – 20 วัน

(2) ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ

เหมาะสำหรับสินค้าชิ้นเล็ก ๆ จำนวนไม่มาก น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่ง และสินค้ามีราคาสูงพอสมควร ระยะเวลาในการจัดส่งจากประเทศจีนจนถึงที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ 10-15 วัน ค่าจัดส่งประมาณ 50 บาทต่อน้ำหนัก 100 กรัม บวกค่าลงทะเบียนประมาณ 65 บาทต่อพัสดุ 1 ชิ้น การจัดส่งแบบนี้จะส่งโดยบริการของไปรษณีย์ ส่งถึงที่อยู่ที่จ่าหน้าไว้โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลางเพื่อจัดส่งต่ออีกทอดหนึ่ง

ค่าขนส่งในไทย

เป็นการแยกสินค้าออกจากกล่องรวมที่มาจากชิปปิ้งแล้วจัดส่งให้แก่ลูกค้าแต่ละรายอีกที โดยสินค้าจะถูกจัดส่งจากจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดส่งเป็นแบบพัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์อีเอ็มเอส นิ่มเอ็กเพรส เคอรรี่เอ็กเพรส หรือบริษัทขนส่งเอกชนในประเทศอื่น ๆ โดยเราจะจัดส่งตามความต้องการของลูกค้า และคิดค่าจัดส่งตามความเป็นจริง

ในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง เราจะเสนอวิธีการจัดส่งที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของสินค้าในแต่ละออเดอร์ให้ แต่ลูกค้าก็มีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าต้องการให้เราจัดส่งอย่างไร

สอบถามเพิ่มเติม