นาฬิกาปลุก modern wooden board

นาฬิกาปลุกดิจิตอลรูปกล่องลายไม้สไตล์โมเดิร์น ดีไซน์เรียบง่ายเข้ากับเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ มีฟังก์ชั่นแสดงเวลา วันเดือนปี อุณหภูมิ ตั้งปลุกได้ 3 เวลา มีโหมดปิดหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้แบตเตอรี่ก้อน AAA จำนวน 3 ก้อนหรือต่อสายไฟเข้าพอร์ท USB หรือปลั๊กไฟบ้านก็ได้ (มีสายไฟและปลั๊กเสียบให้ด้วย)

ขนาด 6 x 12 x 4 เซ็นติเมตร

น้ำหนัก 200 กรัม (รวมแบตเตอรี่ 3 ก้อน)

นาฬิกาปลุกดิจิตอล กล่องลายไม้

นาฬิกาปลุกดิจิตอล กล่องลายไม้

นาฬิกาปลุกดิจิตอล กล่องลายไม้

DSC05709

DSC05710

DSC05712

DSC05713

DSC05714

DSC05715s

ราคา ประมาณ 450-550 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินขณะสั่งซื้อ)

* ราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่

 

วิธีตั้งค่าใช้งาน

ตั้งเวลา 

 • กดปุ่ม SET ค้างไว้ 3 วินาที เข้าสู่โหมดตั้งปี ค.ศ. แล้วกดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนตัวเลขให้ตรงกับปีที่จะตั้ง
 • หลังจากตั้งปีเสร็จแล้ว กดปุ่ม SET อีกครั้ง (กดแล้วปล่อย ไม่ต้องกดค้าง) จะเข้าสู่โหมดตั้งเลขเดือน กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนตัวเลขให้ตรงกับเดือนที่จะตั้ง มี 01-12 คือเดือนมกราคมถึงธันวาคม
 • หลังจากตั้งเดือนเสร็จแล้ว กดปุ่ม SET อีกครั้ง เข้าสู่โหมดตั้งวันที่ กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนตัวเลขให้ตรงกับวันที่ที่จะตั้ง
 • หลังจากตั้งวันที่เสร็จแล้ว กดปุ่ม SET อีกครั้ง เข้าสู่โหมดตั้งเวลาชั่วโมง กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนตัวเลขให้ตรงกับชั่วโมงที่จะตั้ง
 • หลังจากตั้งชั่วโมงเสร็จแล้ว กดปุ่ม SET อีกครั้ง เข้าสู่โหมดตั้งเวลานาที กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนตัวเลขให้ตรงกับนาทีที่จะตั้ง
 • หลังจากตั้งนาทีเสร็จแล้ว กดปุ่ม SET อีกครั้ง เข้าสู่โหมดเลือกระบบการแสดงเวลา กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกระบบแสดงเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม SET อีกครั้งเพื่อจบการตั้งเวลา

ตั้งนาฬิกาปลุก 

 • กดปุ่ม DOWN เข้าสู่โหมดการตั้งเวลาปลุกครั้งที่ 1 หน้าจอจะแสดงข้อความ “–:A1” หมายถึง Alarm 1
 • หลังจากนั้นกดปุ่ม UP หนึ่งครั้ง หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น “0:00”
 • กดปุ่ม SET หนึ่งครั้ง ตัวเลขแสดงชั่วโมงจะกระพริบ กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนตัวเลขชั่วโมงให้ตรงกับเวลาที่ต้องการให้ปลุก
 • หลังจากตั้งชั่วโมงเสร็จแล้ว กดปุ่ม SET อีกครั้ง เข้าสู่การตั้งนาที ตัวเลขแสดงนาทีจะกระพริบ กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลื่อนตัวเลขนาทีให้ตรงกับเวลาที่จะปลุก
 • เมื่อตั้งเวลาปลุกครั้งที่ 1 เสร็จแล้ว กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่การตั้งเวลาปลุกครั้งที่ 2 หน้าจอจะแสดงข้อความ “–:A2
 • ทำการตั้งเวลาปลุกเหมือนครั้งที่ 1
 • เมื่อตั้งเวลาปลุกครั้งที่ 2 เสร็จแล้ว กดปุ่ม SET จะเข้าสู่การตั้งเวลาปลุกครั้งที่ 3 หน้าจอจะแสดงข้อความ “–:A3
 • ทำการตั้งเวลาปลุกเหมือนครั้งที่ 1
 • กดปุ่ม SET เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งเวลาปลุก
 • *** หากไม่ต้องการตั้งเวลาปลุกครั้งที่ 2 หรือ 3 ให้กดปุ่ม SET ข้ามไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องกดปุ่ม UP หรือ DOWN

เลือกหน่วยการแสดงอุณหภูมิ 

 • กดปุ่ม UP หนึ่งครั้ง แสดงอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส (32’C)
 • กดปุ่ม UP อีกหนึ่งครั้ง จะเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (89’F)

เลือกความสว่างหน้าจอ 

 • กดปุ่ม UP ค้างไว้ 3 วินาที เข้าสู่โหมดเลือกความสว่าง หน้าจอแสดงตัวเลข “8:01” หมายถึง สว่างที่สุด
 • กดปุ่ม UP อีกครั้ง (ไม่ต้องกดค้าง) หน้าจอจะแสดงตัวเลข “8:02” หมายถึง สว่างปานกลาง
 • กดปุ่ม UP อีกครั้ง หน้าจอจะแสดงตัวเลข “8:03” หมายถึง สว่างน้อยที่สุด

เลือกระบบเปิดปิดหน้าจอควบคุมด้วยเสียง 

 • กดปุ่ม V/S หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดงข้อความ “on sd” หมายถึงเปิดระบบควบคุมด้วยเสียง
 • กดปุ่ม V/S อีกหนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดงข้อความ “–sd” หมายถึงปิดระบบควบคุมด้วยเสียง
 • *** เมื่อเปิดระบบควบคุมด้วยเสียง (on) หากวางนาฬิกาไว้เฉย ๆ ประมาณ 15 วินาที หน้าจอจะดับลง และจะกลับมาแสดงเวลาอีกเมื่อมีเสียงดังตั้งแต่ 60 เดซิเบลขึ้นไป

เลือกการแสดงผลที่หน้าจอ เวลา ปฏิทิน (เดือนและวันที่) อุณหภูมิ 

 • กดปุ่ม V/S ค้างไว้ 3 วินาที เปลี่ยนเป็นการแสดงเฉพาะเวลาอย่างเดียว (ไม่แสดงปฏิทินและอุณหภูมิ)
 • กดปุ่ม V/S ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง เปลี่ยนเป็นการแสดง เวลา ปฏิทิน และอุณหภูมิ สลับกัน โดยแต่ละอันจะแสดงอยู่ประมาณ 5 วินาที